نگهداری راهبری سرویس و تعمیر سیستم های برودتی حرارتی تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی گاز تلفن اطفاء حریق برق اضطراری و......

گروه: تاسیسات - پیمانکاری - الکتریکی و مکانیکی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری هرمزگان - كيش
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/11/24
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

نگهداری راهبری سرویس و تعمیر سیستم های برودتی حرارتی تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی گاز تلفن اطفاء حریق برق اضطراری و...

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه