ویدئومتری و دراوردن شناورهای سقوط کرده از داخل چاه و بازسازی چاه در سطح استان...

گروه: آب - پیمانکاری - شبکه های انتقال آب و فاضلاب
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کرمانشاه - كرمانشاه
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/7/17
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

ویدئومتری و دراوردن شناورهای سقوط کرده از داخل چاه و بازسازی چاه در سطح استان

مناقصات مرتبط

13 خرداد 19:50
اجرای کانال های ابیاری عمومی... گروه : آب | استان : فارس
13 خرداد 19:25
اندازه گیری پارامترهای صنعتی سموم افت کش و دارویی در اب های سطحی و زیرزمینی... گروه : آب | استان : اصفهان
13 خرداد 19:20
ابیاری سنواتی با مرمت تشک... گروه : آب | استان : آذربايجان غربي
13 خرداد 19:35
پمپ سانتریفیوژ شناور... گروه : آب | استان : خوزستان
13 خرداد 19:35
راه اندازی سیستم فاضلاب در بندر امام : 230 متر اجرای لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 8 اینچ-اجرای 5 عدد منحول به عمق 50 الی 100 سانتی متر... گروه : آب | استان : خوزستان
13 خرداد 20:30
پمپ شناور... گروه : آب | استان : آذربايجان غربي
13 خرداد 18:47
ابیاری صنواتی عرصه های نهالکاری شده... گروه : آب | استان : خراسان جنوبي
13 خرداد 18:58
روستاهای خسارت دیده از سیل... گروه : آب | استان : خراسان شمالي
13 خرداد 20:30
خط انتقال از چشمه تا مخزن جدید روستای... گروه : آب | استان : خراسان شمالي
13 خرداد 18:58
مرمت و بهسازی چشمه ها... گروه : آب | استان : خراسان شمالي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه