1398/10/25
13:38 ب.ظ
واگذاری مرکز طب کار
واگذاری مرکز طب کار... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/24
18:06 ب.ظ
اجاره یک باب ساختمان به مساخت 150 مترمربع
اجاره یک باب ساختمان به مساخت 150 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
واگذاری سالن ورزشی وحدت زمین چمن مصنوعی
واگذاری سالن ورزشی وحدت زمین چمن مصنوعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ
فروش یک قطعه زین مسکونی و 5 دهنه مغازه مجموعا به متراژ 122/5 متمربع
1398/10/24 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ
فروش یک قطعه زین مسکونی و 5 دهنه مغازه مجموعا به متراژ 122/5 متمربع
1398/10/24 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی جهت
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی جهت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
فروش واحد ساختمان انبار
فروش واحد ساختمان انبار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
فروش 4 دستگاه خودرو پراید
فروش 4 دستگاه خودرو پراید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/24 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
مکان زیراکس بیمارستان مستقل رازی
مکان زیراکس بیمارستان مستقل رازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
واگذاری اپتومتری و عینک سازی بیمارستان
واگذاری اپتومتری و عینک سازی بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
فروش خودروهای اسقاط
فروش خودروهای اسقاط... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/24 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
فروش خودرو های اسقاطی
فروش خودرو های اسقاطی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/24 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
فروش 126 قلم انواع لوازم اداری اهن الات و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط
1398/10/23 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
فروش 126 قلم انواع لوازم اداری اهن الات و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط
1398/10/23 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
واگذاری یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 122/5 مترمربع واقع
1398/10/23 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
فروش کاغذ باطله و کتاب دفتر
فروش کاغذ باطله و کتاب دفتر... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/23
16:26 ب.ظ
فروش تعدادی زمین باغ ویلا و مسکونی و تجاری نمایشگاهی کارگاهی خ
1398/10/23 تاریخ گذشته
16:26 ب.ظ
فروش تعدادی زمین باغ ویلا و مسکونی و تجاری نمایشگاهی کارگاهی خ
1398/10/23 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
اجاره استخر و وفوتسال
اجاره استخر و وفوتسال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/23 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
فروش پلاک 12 فرعی 15 صالی ح
فروش پلاک 12 فرعی 15 صالی ح... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/23 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
واگذاری اجاره غرفه لوازم بهداشتی ارایشی مستقر در
1398/10/23 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
واگذاری اجاره غرفه لوازم بهداشتی ارایشی مستقر در
1398/10/23 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
فروش یک قطعه عرصه مزروعی پلاک ثبتی
فروش یک قطعه عرصه مزروعی پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/23 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
واگذاری فروشگاه داخل زندان نیمه باز
واگذاری فروشگاه داخل زندان نیمه باز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/23 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین در روستای
فروش یک قطعه زمین در روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/23 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
ففروش اموال منقول مستقر در نمایندگی غله و خدمات بازرگانی
1398/10/23 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
فروش داغی خودروهای تصادفی
فروش داغی خودروهای تصادفی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
18:43 ب.ظ
فروش دام زنده مازاد حذفی مرکز اصلاح نژاد گوسفند نرینه و مادینه
1398/10/22 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
واگذایر امور تایپ تکثیر مرکز بهداشت ش
واگذایر امور تایپ تکثیر مرکز بهداشت ش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
67 راس  گوسفند میش نژاد شال ابستن
1398/10/22 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
واگذاری ضایعات پروژه
1398/10/22 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
فروش 126 قلم انواع لوازم اداری اهن الات و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط
1398/10/22 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
واگذاری یک باب مغازه در مجتمع
واگذاری یک باب مغازه در مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
فروش تعداد 13 قطعه زمین  با کاربری مسکونی واقع
فروش تعداد 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
فروش 5 هکتاری اراضی زمین تصفیه خانه
فروش 5 هکتاری اراضی زمین تصفیه خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
اجاره 1 پلاک زمین دولتی 1/991/18433 با کارابری امو
اجاره 1 پلاک زمین دولتی 1/991/18433 با کارابری امو... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
فروش تعداد محدودی از املاک واقع در
فروش تعداد محدودی از املاک واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
فروش پلاک مسکونی 1/11428
فروش پلاک مسکونی 1/11428... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
فروش تعدادی زمین مسکونی در 20 ردیف واقع در
فروش تعدادی زمین مسکونی در 20 ردیف واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
واگذاری تعدادی واحد از مجموعه واحدهای تجاری واقع
1398/10/22 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
واگذاری یک باب مغازه در مجتمع تجاری خورشید
واگذاری یک باب مغازه در مجتمع تجاری خورشید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
فروش اپارتما
فروش اپارتما... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
فروش اپارتمان
فروش اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
فروش اپارتمان در
فروش اپارتمان در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/22 تاریخ گذشته