1398/11/29
20:41 ب.ظ
قطعات داغی خودروهای تصادفی
قطعات داغی خودروهای تصادفی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/29 تاریخ گذشته
20:40 ب.ظ
فروش ضایعات الومینیوم
1398/11/29 تاریخ گذشته
20:40 ب.ظ
فروش ضایعات اهن
1398/11/29 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری  از اماکن
واگذاری جهت بهره برداری از اماکن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از محل ها و فضاهای
1398/11/29 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
فروش تعداد 14 واحد تجاری
فروش تعداد 14 واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 تاریخ گذشته
1398/11/28
20:22 ب.ظ
اجاره بهره برداری جایگاه سی ان جی و رستوران بهشت و بازارچه
1398/11/28 تاریخ گذشته
20:22 ب.ظ
اجاره بهره برداری جایگاه سی ان جی و رستوران بهشت و بازارچه
1398/11/28 تاریخ گذشته
20:22 ب.ظ
اجاره بهره برداری جایگاه سی ان جی و رستوران بهشت و بازارچه
1398/11/28 تاریخ گذشته
20:12 ب.ظ
فروش تابلو برق های مازاد
فروش تابلو برق های مازاد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/28 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
بهره برداری مجموعه ورزشی شامل استخر و سالن توپی- مجموعه رفاهی - مجموعه ساختمان درمانی
1398/11/28 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
20:07 ب.ظ
بهره برداری مجموعه ورزشی شامل استخر و سالن توپی- مجموعه رفاهی - مجموعه ساختمان درمانی
1398/11/28 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پروژه ای با کاربری تجاری اداری
1398/11/28 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
فروش دو دستگاه خودرو سواری
فروش دو دستگاه خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/28 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
تابلو برق و کنترل شامل سلول های ایستاده کلید های حفاظتی
تابلو برق و کنترل شامل سلول های ایستاده کلید های حفاظتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/28 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
فروش اقلام نو مستعمل فرسوده و اهن الات قراضه
1398/11/28 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
فروش  مقادیری کالاهای مستعمل و ضایعات
1398/11/28 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
واگذاری یک باب خبازی
واگذاری یک باب خبازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
فروش لاشه های سرزده حدف زنده اضطراری گوساله نر سبک وزن و تلیسه ابستن
1398/11/28 تاریخ گذشته
16:56 ب.ظ
اجاره کافه گالری موزه اب اب انبار وکیل
اجاره کافه گالری موزه اب اب انبار وکیل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 تاریخ گذشته
16:10 ب.ظ
فروش ساختمان ظفر
فروش ساختمان ظفر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
فروش دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری
فروش دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/28 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی
1398/11/28 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی درجه یک
1398/11/28 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
واگذاری راه اندازی دستگاه تفریحی ترامبولین شهرداری
واگذاری راه اندازی دستگاه تفریحی ترامبولین شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/11/28 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
واگذاری اجاره استخر
واگذاری اجاره استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
فروش تعدادی از اقلام اسقاط موجود در انبار مرکزی
فروش تعدادی از اقلام اسقاط موجود در انبار مرکزی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/28 تاریخ گذشته
1398/11/27
20:40 ب.ظ
اجاره کافه گالری موزه اب و اب انبار  وکیل
اجاره کافه گالری موزه اب و اب انبار وکیل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 تاریخ گذشته
20:39 ب.ظ
فروش ضایعات و اسقاط غیرپزشکی
1398/11/27 تاریخ گذشته
20:37 ب.ظ
فروش تجهیزات رایانه ای
فروش تجهیزات رایانه ای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/27 تاریخ گذشته
20:32 ب.ظ
اجاره یک باب ساختمان
اجاره یک باب ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 تاریخ گذشته
20:32 ب.ظ
اجاره یک باب ساختمان
اجاره یک باب ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 تاریخ گذشته
20:12 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر
واگذاری اجاره استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 تاریخ گذشته
20:00 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 223/68 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 223/68 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:57 ب.ظ
فروش سرقفلی یک واحد تجاری طبقه همکف و سرقفلی
فروش سرقفلی یک واحد تجاری طبقه همکف و سرقفلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
فروش اقلام راکد و کم گردش - اقلام ضایعاتی و مستعمل
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
19:33 ب.ظ
19:33 ب.ظ
فروش مقدار 150 تن چوب - مقدار دو تن تورالات صیادی - تعداد 82 دستگاه دوچرخع مستعمل - تیوپ
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری 405 مدل 1384
فروش یک دستگاه خودرو سواری 405 مدل 1384... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
تعداد 70 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین و موتورسیکلت
تعداد 70 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین و موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
تعداد 70 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین و موتورسیکلت
تعداد 70 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین و موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
تعداد 70 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین و موتورسیکلت
تعداد 70 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین و موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
فروش بخشی از کانسنگ اهن مازاد
فروش بخشی از کانسنگ اهن مازاد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/11/27 تاریخ گذشته