1399/06/30
21:00 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
21:00 ب.ظ
6 واحد تجاری  - یک قطعه ورزشی-  یک انبار حمل و نقل -انبار  - پمپ بنزین
1399/6/30 مهلت دار
21:00 ب.ظ
6 واحد تجاری  - یک قطعه ورزشی-  یک انبار حمل و نقل -انبار  - پمپ بنزین
1399/6/30 مهلت دار
20:59 ب.ظ
فروش محصول انار
فروش محصول انار... کشاورزی ، دامپروری
1399/6/30 اعلام نشده
20:59 ب.ظ
فروش اقلام اسقاطی
1399/6/30 مهلت دار
20:59 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:59 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:59 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:59 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:59 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:58 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:58 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:58 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:58 ب.ظ
فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات
فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 مهلت دار
20:58 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:57 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:57 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:57 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:56 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:56 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:56 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:56 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:56 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:56 ب.ظ
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت
فروش 19 دستگاه خودروی سواری و وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 اعلام نشده
20:56 ب.ظ
اجاره ساختمان های اموزش و پرورش
اجاره ساختمان های اموزش و پرورش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 اعلام نشده
20:56 ب.ظ
فروش انواع فیوز کات اوت و برقگیر اسقاطی
1399/6/30 مهلت دار
20:55 ب.ظ
فروش انواع بدنه تابلوهای توزیع اسقاطی
1399/6/30 مهلت دار
20:55 ب.ظ
اجاره مدرسه 9 کلاسه
اجاره مدرسه 9 کلاسه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 اعلام نشده
20:54 ب.ظ
فروش 1 زمین
فروش 1 زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 مهلت دار
20:54 ب.ظ
فروش املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان
1399/6/30 مهلت دار
20:54 ب.ظ
ضایعات
ضایعات... ضایعات
1399/6/30 مهلت دار
20:54 ب.ظ
فروش سه دستگاه خودرو سواری اسقاطی : دو دستگاه پژو 405 و یک دستگاه خودرو سمند
1399/6/30 اعلام نشده
20:54 ب.ظ
فروش د بشکه خالی مستعمل 200 لیتری بنزین و روغن
فروش د بشکه خالی مستعمل 200 لیتری بنزین و روغن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/6/30 مهلت دار
20:54 ب.ظ
فروش د بشکه خالی مستعمل 200 لیتری بنزین و روغن
فروش د بشکه خالی مستعمل 200 لیتری بنزین و روغن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/6/30 مهلت دار
20:53 ب.ظ
فروش حلب 16 کیلویی روغن سرخ کردنی و خوراکی
فروش حلب 16 کیلویی روغن سرخ کردنی و خوراکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/6/30 اعلام نشده
20:53 ب.ظ
فروش روغن سرخ کردنی طبیعت و نگین مایع
فروش روغن سرخ کردنی طبیعت و نگین مایع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/6/30 اعلام نشده
20:53 ب.ظ
اجاره سالن شماره 3
اجاره سالن شماره 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 اعلام نشده
20:53 ب.ظ
اجاره سالانه سالن
اجاره سالانه سالن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 اعلام نشده
20:53 ب.ظ
فروش املاک مازاد بانک سپه مدیریت شعب منطقه
فروش املاک مازاد بانک سپه مدیریت شعب منطقه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 مهلت دار
20:52 ب.ظ
فروش اهن الات اسقاط و مخازن و لوله های فلزی
1399/6/30 مهلت دار
20:52 ب.ظ
اجاره سالیانه زمین بمتراژ 3000 مترمربع
اجاره سالیانه زمین بمتراژ 3000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 اعلام نشده
20:52 ب.ظ
فروش تیراهن دست دوم
1399/6/30 اعلام نشده
20:52 ب.ظ
فروش دیش مخابراتی خارج از رده
فروش دیش مخابراتی خارج از رده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/6/30 اعلام نشده
20:51 ب.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/30 مهلت دار
20:51 ب.ظ
یکدستگاه وانت زامیاد
یکدستگاه وانت زامیاد... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/6/30 مهلت دار
20:50 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل
1399/6/30 مهلت دار
20:50 ب.ظ
مزایده جزئی فروش فیلترهای دپو شده در محوطه نیروگاه افق
1399/6/30 اعلام نشده
20:50 ب.ظ
پره چدنی
پره چدنی... فلزات
1399/6/30 اعلام نشده
20:50 ب.ظ
دستگاه مفتول دوز کتاب
دستگاه مفتول دوز کتاب... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1399/6/30 اعلام نشده