تعریف استعلام بها

1397/8/30 - توسط مدیرسایت
تعریف استعلام بها

تعریف استعلام بها

زمانی که خریدار در صدد خرید کالا یا خدمات با کمترین قیمت و مناسبترین شرایط باشد، اقدام به دریافت قیمت کالا یا خدمات بازرگانی مورد نظر از تعدادی فروشنده یا تامین کننده می‌نماید. این تفاهم نامه که شامل مشخصات کالا و محصول، مقدار مورد نیاز، نحوه حمل، امور مربوط به بانک و سایر جزئیات می‌باشد، استعلام بها نامیده می‌شود.

فرم استعلام بها برای تامین کالا و خدمات شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شود و مسول خرید موظف است حداقل از سه فروشنده استعلام قیمت دریافت کند تا در نهایت بهترین پیشنهاد و مناسبترین شرایط انتخاب شود.