روش دعوت مناقصات چند نوع است؟ 

1397/8/12 - توسط مدیرسایت
روش دعوت مناقصات چند نوع است؟ 

روش دعوت مناقصات چند نوع است؟ 

مناقصه عمومى

در مناقصه عمومي، سازمان مناقصه گر کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از طریق آگهی فراخوان اطلاع رسانی کرده و بين کلیه مناقصه گران به مسابقه می‌گذارد و در نهایت با برنده‌ی مناقصه قرارداد منعقد می‌کند. در اين نوع مناقصه ، با توجه به ضوابط تعیین‌شده عموم مؤسسات و شرکت‌ها می‌توانند شرکت کنند و به آن ''مناقصه باز'' نیز گفته می‌شود.

  مناقصه محدود

مناقصه ای است که در آن مناقصه گذار محدودیت‌هایی را برای برگزاری مناقصه در نظر می‌گیرد. مناقصه بین عموم برگزار نمی‌شود و فقط از طریق ازسال دعوت نامه به افراد صلاحیت‌دار که شرایط لازم برای انجام تعهدات را دارند اطلاع رسانی می‌شود. از این نوع مناقصه  در انجام معاملات بزرگ استفاده می‌شود.